Bemutatkozás
Aktuális
Pályázatok
Események
KHJ
Kapcsolat
Felhívás Budai Gyermekegészségügyi Központ megalakítására

A gyermekek egészsége mindennél fontosabb
Amint az bizonyára Ön előtt is ismert, 2007-ben a kórházi struktúra átalakítása során a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet mellett, a Budai Gyermekkórház aktív ágyait is megszüntették. Ezzel az itt élők számára rendkívül előnytelen helyzet állt elő: mindössze 13, azaz tizenhárom gyermek-belgógyászati aktív ágy maradt Budán a közel 200 000, 18 éven aluli lakos ellátására.

Az egy gyermekre eső ágyak száma a pesti oldalon ennek többszöröse (Heim Pál- Madarász utcai Gyermekkórház, Bethesda Gyermekkórház és a két Egyetemi Klinika). Az említett 13 aktív ágy még a nyári időszakban sem elegendő a Budán és a hozzá tartozó agglomerációban élő gyermekek ellátására, ráadásul ez a csekély számú kórházi ágy, az infrastruktúráját tekintve nagyon komoly gondokkal küzdő kórház, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Diós árok Telephelyén működik. Megszűnt továbbá az önálló Gyermek Fül-orr-gégészeti és Bronchológiai Osztály is, így gyermekeink műtéti lehetőségei beszűkültek, ami nem csupán a műtéti szám csökkenését eredményezte, de a gyermekek elhelyezésében is minőségi visszaesést jelent.

A jelenlegi helyzetben az lehetne a megoldás, ha létrejönne Budán egy Gyermekegészségügyi Központ, ahol a gyermekellátással foglalkozó aktív (Csecsemő-és Gyermekosztály, Gyermeksebészeti Osztály, Gyermek Fül-orr-gégészeti és Bronchológiai Osztály) és rehabilitációs osztályok mellett végre a budai oldalon is lenne Gyermekintenzív Osztály. A központ megalakulásával a fekvőbeteg osztályok és a speciális szakrendelők földrajzilag és szakmai irányítás tekintetében is közösen dolgoznának.

Az illetékesek megértették a felvetésünk szükségességét, ám pénzhiányra való hivatkozással jelenleg nem látják időszerűnek az általunk javasolt megoldást. Pedig senkinek nem lehet az érdeke, hogy elsorvadjon a nagy múltra visszatekintő budai gyermekellátás. Nem elég, ha elvileg egyetértünk abban, hogy az egészség - különösen a gyermekeink egészsége mindennél fontosabb. Úgy érezzük, az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy tehessünk valamit. Kérjük Önt, aláírásával, kerületi lakossági fórumokon, és minden más törvényes módon segítsen abban, hogy megalakulhasson a Budai Gyermekegészségügyi Központ.

Budai házi gyermekorvosok
2009. június 5-én az Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére és az Égett Gyermekek Javára Alapítvány közös kezdeményezésére vitanapot szerveztünk Buda gyermekegészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében. Meghívtuk a Fővárosi Önkormányzat egészségügyért felelős alpolgármester helyettesét, a budai kerületek polgármestereit, házi gyermekorvosainak és védőnőinek képviselőit, az országos gyermekszakfelügyelő főorvost, a budapesti házi gyermekorvos szakfelügyelőt, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai főigazgatóját, orvosigazgatóját és a gyermekellátásban részt vevő vezető főorvosokat.

Sajnos a főpolgármester helyettes pár nappal a rendezvény előtt a korábban már elfogadott meghívást lemondta, a kerületi polgármesterek sem jelentek meg személyesen.

A vita során eljutottunk addig, ameddig már két évvel ezelőtt is: nevezetesen, hogy szükség lenne Budán egy Gyermekegészségügyi Központ megalakítása, ahol a gyermekellátással foglalkozó aktív és rehabilitációs osztályok mellett végre a budai oldalon is lenne Gyermekintenzív Osztály, valamint a speciális szakrendelők is földrajzilag és szakmai irányítás tekintetében egyaránt közösen dolgoznának a fekvőbeteg osztályokkal. Mindenki egyetértett abban, hogy így lehetne végre megoldani a jelenleg sokmindenben hátrányt szenvedő budai gyermekek korszerű egészségügyi ellátását.

Mint kiderült, egyetlen akadály van, a hiányzó pénz.

Ha ezt most ennyiben hagyjuk, akkor szép lassan elsorvad a nagy múltra visszatekintő budai gyermekellátás. Úgy érezzük, az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy tehessünk valamit. Kérjük minden érdekelt segítségét a Budai Gyermekegészségügyi Központ megalakításához.
2008. január 1-én a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht megszűnt, feladatait a Szent János Kórház vette át. Az önálló Gyermekkórház megszűnésével okafogyottá vált a Budai Gyermekkórházért Alapítvány működtetése, ezért az alapítók ezt megszűntették. Sajnos a budai régió kórházi fekvőbeteg gyermekellátása az utóbbi két évben komoly hátrányokat szenvedett, ezért fontosnak tartottuk, hogy a korábbi alapítványunkhoz hasonlóan legyen egy, a budai gyermekegészségügyet támogató alapítvány. Az 1991-ben alapított Aprónép Alapítvány érkezett segítségünkre. Ez egy éveken keresztül nyugvó alapítvány volt, aminek az alapító okiratban megfogalmazott célja tömören összefoglalva, minden olyan tevékenység, ami gyermekek egészségének javítását célozza meg. Megalakult az új kuratórium. Ennek elnöke dr. Madarasi Anna Ph.D gyermekgyógyász főorvos, (a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai orvosigazgató helyettese) a tagok: Papp János színművész és Klein Péter vállalkozó. Az alapítvány legfőbb feladatának azt tartja, hogy segítse a Budai Gyermekegészségügyi Központ megalakulását, mely mind földrajzilag, mind a szakmai irányítás tekintetében önálló, a kor követelményeinek megfelelő ellátást nyújt a Buda és környező agglomeráció gyermekei részére.

Az Aprónép Alapítvány fő célja, a Budai Gyermekegészségügyi Központ megalakulása mellé kisebb, a közeljövőben már megvalósítható feladatokat is kitűzött maga elé:

- A túlsúlyos és asztmás gyermekek részére havi rendszerességgel kirándulást szervezünk a Budai-hegységben, melynek során játékos formában megtanítjuk, hogy mit tehetnek a gyerekek saját egészségük megőrzése érdekében. Az iskolaév végén a kirándulásokról készült fényképekből és rajzokból kiállítást szervezünk.
- A budai területről jelentkező középiskolákban akkreditált elsősegélynyújtó tanfolyamot szervezünk magasan képzett oktatók segítségével. Az elsajátított anyagból évente egy alaklommal az iskolák közötti csapatversenyt szervezünk.